Motiverende Intervju ved psykisk utviklingshemming
Motiverende Intervju er en evidensbasert samtaleteknikk som har vist seg effektiv i å hjelpe personer med psykisk utviklingshemming til å endre problematisk atferd og ta aktive valg for sin egen helse og trivsel. Dette kurset fokuserer spesifikt på hvordan Motiverende Intervju kan tilpasses og brukes på en hensiktsmessig måte for denne målgruppen, med mål om å øke motivasjonen og styrke individets evne til endring. Gjennom praktiske øvelser og teoretisk kunnskap vil deltakerne lære konkrete verktøy og teknikker for å støtte personer med psykisk utviklingshemming på en respektfull og empatiske måte. Kurset vil også utforske utfordringer og muligheter knyttet til kommunikasjon og samarbeid med denne målgruppen, og gi innsikt i hvordan man kan bidra til økt livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte.