Kurs i psykisk helse og arbeid
Vi har alle kjent på psykiske plager som stress, belastninger, engstelse, nedstemthet, lite energi og søvnvansker. Psykiske helseplager er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykemelding, og teller en tapte arbeidsår troner psykiske lidelser øverst. Vi vet at å komme tilbake til arbeid, eller klare å stå i arbeid fører, til bedring av psykisk helse.