Psykisk helse og Arbeid for HR og ledere
Psykiske vansker er en av hovedårsakene til sykefravær og frafall i arbeidslivet. Arbeidspsykolog Stian Midtgård arrangerer nå kurs i Psykisk helse og arbeid og hvordan møte psykiske helsevansker som angst og depresjon i arbeidslivet. Kurset er designet for HR-personell og ledere som ønsker å bedre forstå og støtte ansattes mentale helse på arbeidsplassen slik at en kan forebygge og tilrettelegge ved sykefravær.